Strona główna

Uwaga czytelnicy :) Cały blog został przeniesiony do nowego serwera. Dalsze losy pielgrzyma Sawiaka znajdziecie tutaj:

http://nowypryzmat.jezuici.pl/

Prawdziwy chrześcijanin nie CHODZI do Kościoła,
prawdziwy chrześcijanin JEST Kościołem.

Miłość wiarygodna, jest miłością skuteczną.
Jon Sobrino i inni

Sakra – mentalność

Jest pod górę, bo idziemy na szczyt

Głosiciel jest pierwszym słuchaczem własnych słów.
Sesboüé